Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/76

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 83/2022 vp; EV 269/2022 vp)

HE 83/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. +358 295 162 244

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.