Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/76

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 83/2022 vp; EV 269/2022 vp)

HE 83/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen