Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/91

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta (HE 96/2022 vp; EV 276/2022 vp)

HE 96/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244
Esitys
Tasavallan presidentti vahvistaa lain eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta ja lain yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen