Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/166

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläintautilain muuttamisesta (HE 286/2022 vp; EV 279/2022 vp)

HE 286/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eläintautilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen