Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/166

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläintautilain muuttamisesta (HE 286/2022 vp; EV 279/2022 vp)

HE 286/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. +358 295 162 244

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eläintautilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.