Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/175

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kasvinterveyslain muuttamisesta (HE 287/22 vp; EV 266/2022 vp)

HE 287/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Juha Keski-Koukkari, p. 029 5162196

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kasvinterveyslain 34 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.