Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/170

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 289/2022 vp; EV 291/2022 vp)

HE 289/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Tapio Hakaste, Neuvotteleva virkamies p.029 5162152
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen