Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/170

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 289/2022 vp; EV 291/2022 vp)

HE 289/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. +358 295 162 152

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.