Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2023/21

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista (HE 327/2022 vp; EV 292/2022 vp)

HE 327/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Petriina Wäre, p. 029 5162115

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.