Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2023/21

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista (HE 327/2022 vp; EV 292/2022 vp)

HE 327/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Petriina Wäre, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162115
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen