Sopimuksen hyväksyminen LVM/2023/6

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevaan yleissopimukseen tehdyt muutokset

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Hallitusneuvos Tiina Ranne, p. 029 5342036

Asia

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO, International Maritime Organization) yleiskokous hyväksyi 32. istunnossaan päätöslauselman A.1152(32), jolla muutetaan IMO:n yleissopimusta. Muutoksilla IMO:n neuvoston jäsenmäärää kasvatetaan ja neuvoston kautta pidennetään. Lisäksi kaikista YK:n virallisista kielistä tulee IMO:n yleissopimuksen todistusvoimaisia kieliä. Muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia.

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevaan yleissopimukseen tehdyt muutokset

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.