Sopimuksen hyväksyminen LVM/2023/6

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevaan yleissopimukseen tehdyt muutokset

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Tiina Ranne, Hallitusneuvos p.029 5342036
Asia
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO, International Maritime Organization) yleiskokous hyväksyi 32. istunnossaan päätöslauselman A.1152(32), jolla muutetaan IMO:n yleissopimusta. Muutoksilla IMO:n neuvoston jäsenmäärää kasvatetaan ja neuvoston kautta pidennetään. Lisäksi kaikista YK:n virallisista kielistä tulee IMO:n yleissopimuksen todistusvoimaisia kieliä. Muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia.
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevaan yleissopimukseen tehdyt muutokset
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen