Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2022/110

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Ruotsin kanssa taksiliikenteestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 262/2022 vp; EV 270/2022 vp)

HE 262/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Inka Näkkäläjärvi, Erityisasiantuntja, esittelijä p.+35 8295342052
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy Ruotsin kanssa taksiliikenteestä tiellä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain Ruotsin kanssa taksiliikenteestä tiellä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta ja lain kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen