Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2023/8

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähkölaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi (HE 324/2022 vp; EV 313/2022 vp)

HE 324/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Arto Rajala, Hallitusneuvos p.+35 8295064828
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä, lain sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta, lain tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta, lain väliaikaisesta sähkötuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja lain Energiavirastosta annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen