Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2023/8

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähkölaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi (HE 324/2022 vp; EV 313/2022 vp)

HE 324/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitusneuvos Arto Rajala, p. +358 295 064 828

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä, lain sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta, lain tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta, lain väliaikaisesta sähkötuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja lain Energiavirastosta annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.