Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen TEM/2023/34

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Nuorten liikkuvuudesta Suomen tasavallan ja Kanadan välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen, p. +35 8295047355

Asia

Alivaltiosihteeri Elina Pylkkäselle tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Petri Peltoselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus nuorten liikkuvuudesta Suomen tasavallan ja Kanadan välillä.

Esitys

Tasavallan presidentti valtuuttaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkäsen tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Petri Peltosen allekirjoittamaan sopimuksen nuorten liikkuvuudesta Suomen tasavallan ja Kanadan välillä

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.