Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen TEM/2023/34

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Nuorten liikkuvuudesta Suomen tasavallan ja Kanadan välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Jarmo Tiukkanen, Hallitussihteeri p.+35 8295047355
Asia
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkäselle tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Petri Peltoselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus nuorten liikkuvuudesta Suomen tasavallan ja Kanadan välillä.
Esitys
Tasavallan presidentti valtuuttaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkäsen tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Petri Peltosen allekirjoittamaan sopimuksen nuorten liikkuvuudesta Suomen tasavallan ja Kanadan välillä
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen