Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/178

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion vientitakuista annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 268/2022 vp; EV 261/2022 vp)

HE 268/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Nathalie Dahl, p. +35 8295047232

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion vientitakuista annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.