Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/178

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion vientitakuista annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 268/2022 vp; EV 261/2022 vp)

HE 268/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Nathalie Dahl, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047232
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion vientitakuista annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen