Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/151

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n ja merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta (HE 215/2022 vp; EV 275/2022 vp)

HE 215/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Katariina Jämsén, p. 029 5047143

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsopimuslain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta ja lain merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta ja määrää lain työsopimuslain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2023 ja lain merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.