Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/151

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n ja merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta (HE 215/2022 vp; EV 275/2022 vp)

HE 215/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Katariina Jämsén, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5047143
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsopimuslain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta ja lain merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta ja määrää lain työsopimuslain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2023 ja lain merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen