Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/170

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta (HE 269/2022 vp; EV 272/2022 vp)

HE 269/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Lassi Kauttonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163577
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen