Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/181

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 303/2022 vp; EV 265/2022 vp)

HE 303/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Jarno Virtanen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163495
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen