Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/121

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 189/2022 vp; EV 259/2022 vp)

HE 189/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Sonja Jantunen, Hallitussihteeri p.029 5163366
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen