Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/219

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 314/2022 vp; EV 289/2022 vp)

HE 314/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Tuija Metsävainio, Hallitussihteeri p.029 5163449
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lääkelain muuttamisesta ja lain sairausvakuutuslain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen