Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/219

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 314/2022 vp; EV 289/2022 vp)

HE 314/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Hallitussihteeri Tuija Metsävainio, p. 029 5163449

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lääkelain muuttamisesta ja lain sairausvakuutuslain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.