Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/125

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 138/2022 vp; EV 273/2022 vp)

HE 138/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Lakimies, esittelijä Marika Lahtivirta, p. +35 8295163605

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta ja lain tuomioistuinmaksulain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.