Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/125

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 138/2022 vp; EV 273/2022 vp)

HE 138/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Marika Lahtivirta, Lakimies, esittelijä p.+35 8295163605
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta ja lain tuomioistuinmaksulain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen