Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/94

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 321/2022 vp; EV 274/2022 vp)

HE 321/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi, p. +35 8295250072

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.