Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/164

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista (HE 260/2022 vp; EV 277/2022 vp)

HE 260/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Katri Aho, p. +358 295 162 235

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.