Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/164

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista (HE 260/2022 vp; EV 277/2022 vp)

HE 260/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Katri Aho, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162235
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen