Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/174

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi elintarvikemarkkinalain muuttamisesta (HE 283/2022 vp; EV 267/2022 vp)

HE 283/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna-Mari Kaila, p. 029 5162013

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain elintarvikemarkkinalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.