Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/174

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi elintarvikemarkkinalain muuttamisesta (HE 283/2022 vp; EV 267/2022 vp)

HE 283/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Minna-Mari Kaila, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5162013
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain elintarvikemarkkinalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen