Valtioneuvoston periaatepäätös OKM/2023/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.2.2023 10.15

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriperintöstrategiasta 2023–2030

Ministeri

Petri Honkonen

Esittelijä

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja, p. +35 8295330129

Asia

Ehdotuksella esitetään hyväksyttäväksi kulttuuriperintöstrategiaa koskeva periaatepäätös. Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriperintöstrategiasta 2023–2030 perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelmaan, jonka mukaan ”laaditaan kulttuuriperintöstrategia”. Kulttuuriperintöstrategian tavoitteena on kulttuuriperintöpolitiikan toimeenpanon linjaaminen siten, että siinä huomioidaan kulttuuriperinnön monimuotoisuus sekä kulttuuriperinnön vaaliminen, kehittäminen ja hyödyntäminen koko yhteiskunnan voimavarana. Esityksen valinnat muodostavat neljä strategian tavoitetilaan perustuvaa kokonaisuutta. Tavoitteita on 16, jotka sisältävät myös toimenpidelinjaukset.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kulttuuriperintöstrategiasta 2023–2030

Vaikutukset

Kulttuuriperintöstrategialla ei ole välittömiä vaikutuksia valtiontalouteen. Ehdotukset on tarkoitus pääosin toteuttaa valtiontalouden kehyspäätöksen ja talousarvion sallimissa rajoissa sekä tarvittaessa olemassa olevia määrärahoja priorisoiden. On kuitenkin valtion kokonaishyödyn kannalta perusteltua, että kulttuuriperintöstrategian toteuttamiseen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen osoitetaan riittävät määrärahat.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.