Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/226

« Tasavallan presidentin esittely 23.3.2023 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 318/2022 vp; EV 318/2022 vp)

HE 318/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Arto Rajala, p. +358 295 064 828

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain energiamarkkinariitalautakunnasta tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2023 ja muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.