Viran täyttäminen MMM/2023/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Elina Anttila, p. +358 295 162 163

Esitys

Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan johtava asiantuntija, diplomi-insinööri Reetta Sorsan 15.6.2023 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.