Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2023/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välisen sopimuksen lentoliikenteestä Sint Maartenin osalta allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Hallitusneuvos Päivi Jämsä, p. 029 5342138

Asia

Suurlähettiläs Ilkka-Pekka Similälle tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Marianne Mäkiselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Alankomaiden välinen sopimus lentoliikenteestä Sint Maartenin osalta.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Ilkka-Pekka Similän tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Marianne Mäkisen allekirjoittamaan Suomen ja Alankomaiden välisen sopimuksen lentoliikenteestä Sint Maartenin osalta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.