Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2023/30

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan ja Brasilian liittotasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Hallitusneuvos Päivi Jämsä, p. 029 5342138

Asia

Suurlähettiläs Johanna Karangolle tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Nina Vaskunlahdelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Brasilian välinen lentoliikennesopimus.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Johanna Karangon tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Nina Vaskunlahden allekirjoittamaan Suomen ja Brasilian välisen lentoliikennesopimuksen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.