Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2023/55

« Tasavallan presidentin esittely 25.5.2023 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 2/2023 vp; EV 2/2023 vp)

HE 2/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 26 päivänä toukokuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen