Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2023/28

« Tasavallan presidentin esittely 25.5.2023 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välisen sopimuksen lentoliikenteestä Sint Maartenin osalta allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Päivi Jämsä, Hallitusneuvos p.029 5342138
Asia
Suurlähettiläs Ilkka-Pekka Similälle tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Marianne Mäkiselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Alankomaiden välinen sopimus lentoliikenteestä Sint Maartenin osalta.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Ilkka-Pekka Similän tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Marianne Mäkisen allekirjoittamaan Suomen ja Alankomaiden välisen sopimuksen lentoliikenteestä Sint Maartenin osalta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen