Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2023/30

« Tasavallan presidentin esittely 25.5.2023 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan ja Brasilian liittotasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Päivi Jämsä, Hallitusneuvos p.029 5342138
Asia
Suurlähettiläs Johanna Karangolle tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Nina Vaskunlahdelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Brasilian välinen lentoliikennesopimus.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Johanna Karangon tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Nina Vaskunlahden allekirjoittamaan Suomen ja Brasilian välisen lentoliikennesopimuksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen