Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2023/39

« Tasavallan presidentin esittely 25.5.2023 13.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi luonnonsuojelulain 67 §:n 1 momentin ja 137 §:n 1 momentin muuttamisesta (HE 1/2023 vp; EV 1/2023 vp)

HE 1/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Leila Suvantola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5250433
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain luonnonsuojelulain 67 §:n ja 137 §:n muuttamisesta.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen