Viran täyttäminen OM/2023/82

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2023 13.30

Oikeusministeriö

1) Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Keski-Suomen käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen kansliapäällikkö Riikka Liisa Pirttisalo Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Jaana Hannele Kumpumäki Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi asessori Elina Hannele Laakso, hovioikeuden esittelijä, määräaikainen käräjätuomari Matti Edvard Vaattovaara ja määräaikainen käräjätuomari, aluesyyttäjä Jarkko Juhani Sulola

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan määräaikaisen kansliapäällikön Riikka Liisa Pirttisalon 1.9.2023 lukien, Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Jaana Hannele Kumpumäen 1.8.2023 lukien ja Keski-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan asessori Elina Hannele Laakson 1.7.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan hovioikeuden esittelijän, määräaikaisen käräjätuomarin Matti Edvard Vaattovaaran 1.7.2023 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, aluesyyttäjä Jarkko Juhani Sulolan 1.7.2023 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmä (virat 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.