Viran täyttäminen OM/2023/81

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2023 13.30

Oikeusministeriö

1) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Juha Petri Tykkyläinen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Aleksi Heikki Rantanen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Marika Linnea Kari

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Juha Petri Tykkyläisen 1.11.2023 lukien, Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Aleksi Heikki Rantasen 1.9.2023 lukien ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Marika Linnea Karin 1.7.2023 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmä (virka 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.