Viran täyttäminen OM/2023/80

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2023 13.30

Oikeusministeriö

1) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 3) Helsingin hovioikeuden viiden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Teija Irene Vainiopää Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Tiina Riikka Hirvonen Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Linda Johanna Jussilainen, määräaikainen hovioikeudenneuvos Sigfrid Lalli Aleksi Castrén, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Teija Elina Stanikic, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Maiju Hannele Päivärinne ja käräjätuomari Tero Mikael Kujala

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan (T 14) hovioikeudenneuvos Teija Irene Vainiopään 1.8.2023 lukien, Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan (T 12) määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Tiina Riikka Hirvosen 1.8.2023 lukien ja Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Linda Johanna Jussilaisen 1.7.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen Sigfrid Lalli Aleksi Castrénin 1.7.2023 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Teija Elina Stanikicin 1.7.2023 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Maiju Hannele Päivärinteen 1.7.2023 lukien ja viidenneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Tero Mikael Kujalan 1.9.2023 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmä (virat 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.