Viran täyttäminen OM/2023/77

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2023 13.30

Oikeusministeriö

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D19) täyttäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan esitetään nimitettäväksi seitsemän vuoden määräajaksi hallinto-oikeustuomari Juhana Taisto Samuel Niemi

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Juhana Taisto Samuel Niemen ajalle 1.7.2023-30.6.2030.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Esitys *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.