Ahvenanmaan maakuntalait OM/2023/86

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2023 13.30

Oikeusministeriö

1.Landskapslag om ändring och temporär ändring av landskapslagen om studiestöd, 2.Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen, 3.Landskapslag om ändring av landskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk, 4.Landskapslag om ändring av 1 och 4 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter, 5.Landskapslag om ändring av 5 och 7 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet, 6.Landskapslag om ändring av 5 § plan- och bygglagen för landskapet Åland, 7.Landskapslag om ändring av 16 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning, 8.Landskapslag om ändring av landskapslagen om ekologisk produktion, 9.Landskapslag om temporär ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag.

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. +358 295 150 334

Esitys

Tasavallan Presidentti päättää esityslistan luettelon 1 kohdassa mainitun maakuntalain osalta Ahvenanmaan valtuuskunnan ja korkeimman oikeuden lausuntojen mukaisesti määrätä maakuntalain 39 a §:n 6 kohdan raukeamaan sekä muilta osin olla käyttämättä veto-oikeuttaan esityslistassa tarkoitettuihin maakuntalakeihin

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.