Valtioneuvoston tiedonanto VNK/2023/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.8.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

VNT 2/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Valtiosihteeri Risto Artjoki, p. +358 916 022 006

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.