Viran täyttäminen OM/2023/108

« Tasavallan presidentin esittely 29.9.2023 11.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin käräjäoikeuden kahdeksan käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Tutkija, esittelijä Aleksi Heikkilä, p. 029 5150283

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari Päivi Marjatta Leppämäki, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Jaakko Aukusti Jylhä, määräaikainen käräjätuomari Tatu Eemil Koistinen, määräaikainen käräjätuomari Assi Inka Milena Salminen, määräaikainen käräjätuomari Jaakko Juhani Roudasmaa, määräaikainen käräjätuomari Julia Paoline Casagrande, määräaikainen käräjätuomari Kim Johan Walfrid Holmberg ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä, asessori Antti Emil Ignatius Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Hanna-Kaisa Heinonen ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Sanna Taru Johanna Mäkelä Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Salla-Maria Inkeri Erola

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Päivi Marjatta Leppämäen 1.10.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Jaakko Aukusti Jylhän 1.10.2023 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Tatu Eemil Koistisen 1.10.2023 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Assi Inka Milena Salmisen 1.10.2023 lukien, viidenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Jaakko Juhani Roudasmaan 1.10.2023 lukien, kuudenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Julia Paoline Casagranden 1.1.2024 lukien, seitsemänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Kim Johan Walfrid Holmbergin 1.10.2023 lukien ja kahdeksanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän, asessori Antti Emil Ignatiuksen 1.10.2023 lukien, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Hanna-Kaisa Heinosen 1.10.2023 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Sanna Taru Johanna Mäkelän 1.10.2023 lukien ja Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Salla-Maria Inkeri Erolan 1.12.2023 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virat 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmä (virka 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.