Viran täyttäminen OM/2023/104

« Tasavallan presidentin esittely 29.9.2023 11.00

Oikeusministeriö

1) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 6) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 7) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Tutkija, esittelijä Aleksi Heikkilä, p. 029 5150283

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Sakari Jeremias Salminen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Riku Henrikki Tuikkala Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Kalle Henrik Kalliokoski Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Heidi Tuulia Myllys Virkaan 5) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Laura Kristiina Kyyrönen Virkaan 6) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Sari Kristiina Nielsen Virkaan 7) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Arto Juhani Mikkonen

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Sakari Jeremias Salmisen 1.10.2023 lukien, Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Riku Henrikki Tuikkalan 1.10.2023 lukien, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Kalle Henrik Kalliokosken 1.10.2023 lukien, Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Heidi Tuulia Myllyksen 1.10.2023 lukien, Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Laura Kristiina Kyyrösen 1.11.2023 lukien, Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Sari Kristiina Nielsenin 1.10.2023 lukien ja Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Arto Juhani Mikkosen 1.1.2024 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
 2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
 3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
 4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *
 5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
 6. Ansioyhdistelmä (virka 3) *
 7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
 8. Ansioyhdistelmä (virka 4) *
 9. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 5) *
 10. Ansioyhdistelmä (virka 5) *
 11. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 6) *
 12. Ansioyhdistelmä (virka 6) *
 13. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 7) *
 14. Ansioyhdistelmä (virka 7) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.