Viran täyttäminen OM/2023/103

« Tasavallan presidentin esittely 29.9.2023 11.00

Oikeusministeriö

1) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Tutkija, esittelijä Aleksi Heikkilä, p. 029 5150283

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Marjo Riitta Juotasniemi Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Sampo Martti Tapani Löf-Rezessy

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hovioikeuden esittelijän Marjo Riitta Juotasniemen 1.10.2023 lukien ja Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Sampo Martti Tapani Löf-Rezessyn 1.10.2023 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.