Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen OKM/2023/56

« Tasavallan presidentin esittely 29.9.2023 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Sandra Bergqvist

Esittelijä

Ylijohtaja Petri Lempinen, p. +358 295 330 180

Asia

Suurlähettiläs Maimo Henrikssonille tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijaiselle Janne Jokiselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskeva sopimus.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Maimo Henrikssonin tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijaiselle Janne Jokisen allekirjoittamaan Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.