Sopimuksen hyväksyminen LVM/2023/55

« Tasavallan presidentin esittely 29.9.2023 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan vuoden 1965 yleissopimuksen liitteen hyväksyminen

Ministeri

Lulu Ranne

Esittelijä

Hallitusneuvos Katja Viertävä, p. +358 295 342 612

Asia

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO, International Maritime Organization) meriliikenteen helpottamista käsittelevä komitea (FAL-komitea) on 46. istunnossaan hyväksynyt päätöslauselman FAL.14(46), jolla annetaan kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan vuoden 1965 yleissopimuksen (SopS 27/1967, FAL-yleissopimus) liite kokonaisuudessaan uudelleen. Sopimuksen liitettä on muutettu komitean päätöksillä useita kertoja aiemmin. Liitteen merkittävimpien muutosten tarkoituksena on edistää globaalia merenkulun digitalisaatiota vahvistamalla sähköistä tiedonvaihtoa siten, että paperimuotoinen tiedon toimittaminen olisi käytössä vain poikkeustilanteissa.

Esitys

Tasavallan presidentti hyväksyy kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan vuoden 1965 yleissopimuksen liitteen

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.