Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2023/112

« Tasavallan presidentin esittely 29.9.2023 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 87 e §:n muuttamisesta (HE 8/2023 vp; EV 6/2023 vp)

HE 8/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Nea Brandt, p. +35 8295047239

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kotoutumisen edistämisestä annetun lain 87 e §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 3 päivänä lokakuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.