Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2023/84

« Tasavallan presidentin esittely 29.9.2023 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vammaispalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulon lykkäämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 9/2023 vp; EV 7/2023 vp)

HE 9/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Kaisa Juuso

Esittelijä

Hallitussihteeri Kirsi-Maria Malmlund-Laakso, p. 029 5163026

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen vammaispalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulon lykkäämistä koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 30 päivänä syyskuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.