Viran täyttäminen OM/2023/134

« Tasavallan presidentin esittely 2.11.2023 13.30

Oikeusministeriö

1) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Tutkija, esittelijä Aleksi Heikkilä, p. 029 5150283

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Harri Juhani Tuhkanen Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Tarja Marita Ylikoski ja määräaikainen käräjätuomari Heli Annika Ala-Tulijoki

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Harri Juhani Tuhkasen 1.12.2023 lukien ja Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Tarja Marita Ylikosken 1.1.2024 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Heli Annika Ala-Tulijoen 1.1.2024 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virat 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.