Vuokrasopimus PLM/2023/90

« Raha-asiainvaliokunta 9.11.2023 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Puolustuskiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen tekeminen Rovaniemellä

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Jyrki Rihu, p. 029 5140029

Asia

Esitys koskee Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnalle vuokrattavaa ja Lapin lennoston käyttöön rakennettavaa verkostorakentamisen kokonaisuutta Lapin lennoston tukikohta-alueella. Verkostorakentamisen tarve liittyy monitoimihävittäjän hankinnan seurauksena Lapin lennoston tukikohta-alueella toteutettaviin talonrakennushankkeisiin. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta vuokralaisena allekirjoitti 22.6.2023 Puolustuskiinteistöjen kanssa hanketta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen 44259 sekä 11.10.2023 edellisen sopimuksen muutosliitteen 44259-1. Päätöksen verkostorakentamishankkeen toteuttamisesta tekee Puolustuskiinteistöjen hallitus, joka on tehnyt hanketta koskevan ehdollisen investointipäätöksen 29.8.2023. Koko verkostohankkeen arvioitu valmistumisaika on 30.11.2024. Molempien vaiheiden vuokrasopimuksen mukainen kertavuokra laskutetaan joulukuussa 2024. Sovelletun kokonaisvuokran (ylläpitovuokran) laskutus on arvioitu alkavan 1.12.2024.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Toiminnalliset: Tukikohdan olemassa olevat verkostot ovat jo ikääntyneitä ja kaipaavat peruskorjaus- ja perusparannustoimenpiteitä. Lennoston nykyiset verkostot lähestyvät elinkaarensa loppua eikä niissä ole laajennusvaraa. Hankkeessa käyttöikänsä päähän tulleet verkostot uusitaan sekä rakennetaan uutta sähkö-, hulevesi-, jätevesi-, vesijohto- ja sammutusvesiverkostoa. Rakentamisen aikaisista väliaikaisjärjestelyistä sähkön-, veden- tai lämmönsaannin turvaamiseksi ei aiheudu oleellisia kustannus- tai muita vaikutuksia verkostohankkeelle. Taloudelliset: Koko hankkeen kustannusarvio, perustuen Rovaniemen hintatasoon 3/2023, on yhteensä 6 408 650 € (sis. alv:n osuuden 1 240 384 €). Hanke on kokonaisuudessaan (100 %) vuokravaikutteinen ja hankkeeseen ei kohdistu pohjavuokraa. Vuokrasopimusmalli on ns. sovellettu kokonaisvuokrasopimus eli investoinnin lisäksi sopimus sisältää verkostojen ylläpito-osuuden. Sovellettuun kokonaisvuokraan sisältyvä investoinnin osuus maksetaan yhdessä erässä yhden kuukauden annuiteettivuokrana (kertavuokrana) eikä hankkeeseen tästä johtuen kohdistu jäännösarvovastuita. Annuiteettivuokran määrä on yhteensä 6 420 933 € (sis. alv:n osuuden 1 242 761 €). Ylläpitoa sisältävään investointiin sovelletaan lisäksi Valtion vuokrakäsikirjan mukaista kokonaisvuokran periaatetta, eli Puolustuskiinteistöt perii verkostoista vuosivuokraa, jolla katetaan omistajan yleiskulut, verkostojen ylläpito, kunnossapito, uusiminen sekä purkaminen. Tällöin rakentamisesta aiheutuvat vuokrakulut ovat 422 644 €/v (sis. alv. osuuden 81 802 €/v).

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet

  1. Taustamuistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.