Yksikköhinnat OKM/2023/66

« Raha-asiainvaliokunta 9.11.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kansanopistojen, valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten, kesäyliopistojen ja opintokeskusten yksikköhinnat vuodelle 2024

Ministeri

Sandra Bergqvist

Esittelijä

Hallitusneuvos Marjaana Larpa, p. +358 295 330 480

Asia

Esitys, että vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n mukaiset kansanopistojen, valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten, kesäyliopistojen ja opintokeskusten valtionosuuden perusteena käytettävät yksikköhinnat laskettaisiin ja määrättäisiin vuodelle 2024 liitteenä 2 olevan taulukon mukaisesti. Yksikköhinnat määrätään arvonlisäverottomina lukuun ottamatta opintokeskuksia, jotka kaikki ovat yksityisten yhteisöjen ylläpitämiä. Päätökset tehdään ehdolla, että eduskunta hyväksyy tältä osin vuoden 2024 valtion talousarvioesityksen esitetyn mukaisena.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Edellä tarkoitetulla tavalla laskettujen yksikköhintojen mukainen valtionosuuden kokonaismäärä on kansanopistoissa 49 901 000 euroa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa 16 685 000 euroa, kesäyliopistoissa 4 120 000 euroa ja opintokeskuksissa 13 912 000 euroa. Lisäksi maahanmuuttajien kototutumiskoulutukseen osoitetaan 16 330 000 euroa.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.