Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2023/10

« Tasavallan presidentin esittely 24.11.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 43/2023 vp; HaVM 4/2023 vp; EV 19/2023 vp)

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, p. +358 295 530 266

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2023

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.