Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2023/4

« Tasavallan presidentin esittely 24.11.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 39/2023 vp; EV 16/2023 vp)

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, p. +358 295 530 239

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kiinteistöverolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.