Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2023/16

« Tasavallan presidentin esittely 24.11.2023 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 54/2023 vp; EV 21/2023 vp)

Ministeri

Kaisa Juuso

Esittelijä

Hallitusneuvos Jaana Huhta, p. +358 295 163 407

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 30 päivänä marraskuuta 2023

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.