Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2023/8

« Tasavallan presidentin esittely 24.11.2023 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan hallituksen ja Saudi-Arabian kuningaskunnan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Lulu Ranne

Esittelijä

Erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärvi, p. +358 295 342 052

Asia

Hallitusneuvos Päivi Jämsälle liikenne- ja viestintäministeriöstä tai hänen estyneenä ollessaan lakimies Leila Iikkaselle Liikenne- ja viestintävirastosta myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Saudi-Arabian välinen lentoliikennesopimus.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa valtuuttaa hallitusneuvos Päivi Jämsän tai hänen estyneenä ollessaan lakimies Leila Iikkasen allekirjoittamaan Suomen ja Saudi-Arabian välisen lentoliikennesopimuksen

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.