Valtioneuvoston asetus TEM/2023/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Maria Hauptmann, p. +358 295 047 334

Asia

Laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen esitetään muutoksia yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen tehtyjen muutosten vuoksi. Asetuksessa säädettyä kokeellisen kehittämisen määritelmää muutettaisiin. Laivanrakennuksen innovaatiotukea koskevan valtionavustuksen enimmäismäärä esitetään nostettavaksi 15 miljoonasta eurosta 25 miljoonaan euroon. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 29 päivänä joulukuuta 2023. Asetusta sovellettaisiin kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2024 alkaen. Asetus olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2026 asti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.